Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 1

REVIEW

MISCELLANEOUS

Lise Öğrencilerinde Postür Analizi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Functional Limitations of Stroke Patients Having Orthopaedic Disabilities Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author İnmeli Hastalarda İhmale Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Metal Örgü Eldiven Elektrod ile Elektrik Uyarımı Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Serebral Palsi’de Lokomosyon Paternleri Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Üriner Taş Analizi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Seronegatif Spondiloartropatilerde HLA-B27 ve Klinik Bulgularla İlişkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Romatoid Artritli Hastalarda Sistemik Tedavinin İdrar Glikosaminoglikan Atılımına Etkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Çocukta Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromu: Bir Olgu Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author