Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 1

Çocukta Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromu: Bir Olgu

Kadriye ÖNEŞ 1 ,Sevgi Tetik 2 ,Nihal Özaras 3
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Vakıf Gureba Teaching Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul
3 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromu (KRAS) ekstremitenin ağrı, şişlik, renk değişikliği ve eklem kısıtlılığı ile karekterize hastalığıdır. KRAS çocuklarda nadir görülür. Sağ alt ekstremitede şiddetli ağrı yakınması olan KRAS II tanısı koyduğumuz 10 yaşında bir çocuk olguyu sunduk. Antiinflamatuar ilaç enjeksiyonundan bir hafta sonra hastanın sağ ayağında ağrı, kızarıklık, kas güçsüzlüğü ve şişlik meydana gelmiş. Hastanın muayenesinde düşük ayak, atrofi, ayak bileği hareketlerinde kısıtlılık, ayakta yaygın şişlik, sıcaklık artışı ve kızarıklık mevcuttu. Ayak A-P, lateral grafi, elektromyografi, kemik sintigrafisi ve laboratuar testleri yapıldı.Tedavide diadinamik akım ve ultrason ile lomber sempatik pleksus blokajı, kontras banyo, sinir situmulasyonu, TENS, egzersiz ve oral kortikosteroid kullanıldı. Amacımız çocuklarda görülen KRAS’da erken tanı ve uygun tedavinin önemini vurgulamaktı.

Keywords : Kompleks rejyonel ağrı sendromu, çocuk