Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 1

İnmeli Hastalarda İhmale Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Metal Örgü Eldiven Elektrod ile Elektrik Uyarımı

Gülçin Kaymak Karataş 1 ,Murat Zinnuroğlu 2 ,Mehmet Beyazova 3
1 Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
3 Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada metal-örgü eldiven elektrod (MÖEE) ile yapılan elektrik uyarımının kısa ve uzun dönemde ihmal üzerine olan etkisi araştırıldı. Çalışmaya yaşları 19 ile 79 yıl arasında değişen 31 inmeli hasta dahil edildi. İhmal varlığı yıldız silme, çizgi silme ve çizgi bölme testleri ile değerlendirildi. İhmal saptanan hastaların hemiplejik ellerine MÖEE aracılığı ile uygulanan elektrik uyarısı sırasında ihmal testleri tekrarlandı. Aynı hastalarda standart rehabilitasyon programına ek olarak 2 ay süre ile, günde 30 dakika boyunca MÖEE ile elektrik uyarımı gerçekleştirildi. İki ayın sonunda elektrik uyarımı olmaksızın ihmal testleri tekrarlandı. İhmal testlerinde elde edilen skorların uyarım ve zaman içinde değişimi değerlendirildi. Sekiz hastada ihmal saptandı. İlk değerlendirmede ihmal saptanan hastaların ortalama yıldız silme skoru 25.0±15.3, çizgi silme skoru 20.3±9.3, çizgi bölme testinde gerçek orta hattan sapma miktarı 39.5±26.8 mm idi. Metal-örgü eldi-ven elektrod ile elektrik uyarımı sırasında yıldız silme, 2 ay sonra yapılan değerlendirmede ise hem yıldız, hem de çizgi silme skorlarında anlamlı düzelme saptandı. Sonuç olarak MÖEE ile elektrik uyarımının ihmali azaltarak fonksiyonel gelişim üzerine olumlu etkide bulunabileceği düşünülmektedir.

Keywords : İnme, ihmal, elektrik uyarımı, metal-örgü eldi-ven elektrod