Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 1

Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Üriner Taş Analizi

Gülümser Aydın 1 ,Işık Keleş 2 ,Sibel Özbudak Demir 3 ,Meryem Demir 4
1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale
2 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
3 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
4 Tokat Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Tokat

Üriner sistem taş hastalığında olası risk faktörlerinin belirlenmesi, hastalığın tedavi ve önlenmesi için önemlidir. Bu risk faktörlerinin tanımlanmasında ise taş analizi yapılması çok yararlıdır. Bu çalışmada  ülkemizde spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarda oluşan üriner sistem taşlarının bileşimini tespit edip, sorumlu tutulabilecek mekanizmaların belirlenebilmesi amaçlandı. Çalışmada SKY 8 erkek hastadan elde edilen üriner sistem taşlarının, X-ray diffraction yöntemi ile analiz edildi. Hastalarda kalıcı kateter kullanma oranı %75 bulundu. Hepsinin idrar kültüründe üreaz pozitif bakteri üretildi ve hastaların %68.75’inin idrar pH’ı alkali idi. En çok gözlenen taş bileşeni hastaların %62.5’inde kalsiyum oksalat, %25’inde kalsiyum fosfat, %12,5’inde magnezyum amonyum fosfat (MAP) idi. Enfeksiyon taşı (kalsiyum fosfat ve MAP) oranı %37,5 olarak bulundu. Sonuç olarak SKY hastalarda enfeksiyon taşı (kalsiyum fosfat ve MAP) oranı normal populasyona göre yüksek bulunmuştur. Bu sonuç hastalarda kalıcı kateter kullanımının ve üreaz pozitif bakterilerle idrar yolu infeksiyonunun  daha sık olması ile açıklanabilir

Keywords : Spinal kord yaralanması, üriner taş, analiz