Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 6

CASE REPORT

MISCELLANEOUS

Bir Eğitim Hastanesinde Bası Yarası Prevalansı ve Bası Yarası Gelişiminde Etkili Risk Faktörleri Turkish Abstract Abstract Full Text:PDF Similar Articles Mail to Author Flask Dönemdeki Hemiplejik Hastalarda Omuz Subluksasyonu ile Ağrı İlişkisinin Değerlendirilmesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Spinal Kord Yaralanmalı Olgularda Safra Kesesi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Hemiplejik Hastalarda Yaşın Fonksiyonel Rehabilitasyon Sonuçlarına Etkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Adeziv Kapsülit Tedavisinde İyontoforez Yönteminin Etkinliği Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Postmenopozal Osteoporozda Yüksek Kolesterol Düzeyi ile Kemik Mineral Yoğunluğunun İlişkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Omurilik Hasarlı Hastalarda Derin Ven Trombozu Profilaksisi ile Alınan Sonuçlar Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author