Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 6

Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi Bir Olgu Sunumu

Safinaz Ataoğlu 1
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye

Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi, tiroid bezlerinin aşırı aktivitesi ile ilişkili olarak zaman zaman çeşitli ağırlıkta ortaya çıkan motor güçsüzlükle karakterizedir. Genellikle düşük serum potasyum düzeyleri ile ilişkili olup, sıklıkla fiziksel aktivite veya karbonhidrat alınımı paralizi ataklarını başlatabilir. Periyodik paralizi kişinin kendisine özgü olup, ailesel geçiş göstermez ve altta yatan hipertroidinin tedavisi ile düzelir. Bizim hastamız 32 yaşında erkek hastaydı, daha önce tanısı konmamış hipertroidiye ve düşük potasyum düzeyine bağlı olarak üç musküler paralizi atağı geçirmişti. Bu makalede nadir görülen tirotoksik hipokalemik periyodik paralizili bir olgu sunulmuş ve literatür ışığında tartışılmıştır.

Keywords : Tirotoksik hipokalemik periyodik paralizi