Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

MISCELLANEOUS

Bone Mineral Density And Grade of Knee Osteoarthritis Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Radiküler ve Non-Radiküler Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Bel Okulu Etkinliğinin Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Patellofemoral Ağrı Sendromunda İzokinetik Egzersiz Programının Fonksiyonel Kapasite ve Ağrı Üzerindeki Etkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Behçet Hastalığında Artrit Gelişimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Spinal Kord Yaralanması (SKY) ve Selim Eklem Hipermobilite Sendromu (SEHS) Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Geç Dönem Poliomiyelitte Sınıflama, Klinik Özellikler ve Yaşam Kalitesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Bel Ağrısı Olan Olgularda Paraspinal Kasların Kesitsel Alanları ile Klinik ve Radyolojik Bulguların Korelasyonları Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Diz Osteoartritli Olgularda Diz Eklem Kompartmanlarının Kellgren-Lawrence Sistemiyle İncelenmesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Diabetik Gonartrozlu Hastaların Radyolojik Özellikleri Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Kalça Osteoartritinin Tedavisinde Hidroterapi Uygulamasının Yeri Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author İntervertebral Diskte Dejenerasyon Sürecinin Lomber Disk Hernisi Gelişiminde Rolü Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author