Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

Patellofemoral Ağrı Sendromunda İzokinetik Egzersiz Programının Fonksiyonel Kapasite ve Ağrı Üzerindeki Etkisi

Bilge Yılmaz 1 ,Rıdvan Alaca 2 ,A. Salim Göktepe 3 ,Haydar Möhür 3 ,Tunç Alp Kalyon 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gulhane Military Medical Academy, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara, Turkey
4 T.C. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Komisyonu Üyesi, Ankara

Genç erişkin popülasyonda sıklıkla görülen patellofemoral ağrı sendromunda izokinetik egzersizlerin fonksiyonel kapasite ve ağrı üzerindeki etkinliğinin araştırılması amacıyla 1999-2000 yılları arasında GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na başvuran 5’i erkek 22 hasta üzerinde çalışıldı ve toplam 37 hasta diz değerlendirildi. Hastalarda Lysholm skalası, 6 metre zamanlı sıçrama testi, üç adım sıçrama testi, tek bacak sıçrama parkuru testi ve VAS değerlendirmeleri yapıldı. İzokinetik olarak pik tork, total work, ortama güç ve dayanıklılık oranları test edildi. Elde edilen sonuçların istatistiksel analizleri sonucunda; altı haftalık tedavi süreci sonucunda fonksiyonel ve izokinetik parametreler ile ağrı skorunun egzersiz öncesi ve sonrası değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzelmeler tespit edildi. Farklı parametrelerdeki değişim değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon mevcuttu. Sonuç olarak, uygulanan egzersiz programları patellofemoral ağrı sendromu nedeniyle ekstansör mekanizmada oluşan güç kaybını önlemektedir. Elde edilen kuvvet kazanımları da hastaların fonksiyonel kapasitelerini artırmaktadır

Keywords : Patellofemoral ağrı sendromu, izokinetik egzersiz.