Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 5

Kalça Osteoartritinin Tedavisinde Hidroterapi Uygulamasının Yeri

Mehmet Doğan 1
1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Bursa

Bu araştırmanın amacı, hidroterapinin kalça osteoartritinin (OA) tedavisindeki etkilerinin saptanması idi. Kalça OA tanısı konmuş 49 hasta rastgele 2 gruba ayrıldı. 1. gruba, 20 gün süresince hidroterapi, egzersiz ve parasetamol, 2. gruba ise ev egzersiz programı ve parasetamol tedavi programı uygulandı. Takip parametreleri olarak ağrı, duyarlılık, gece ağrıdan dolayı uykudan uyanma sayısı, 30 m. yürüme süresi, 20 basamak merdiven çıkıp inme süresi ve 10 kez sandalyeye oturup kalkma süresi kullanıldı. Hastalar tedaviden önce, 10. gün, 20. gün ve 40. gün olmak üzere toplam 4 kez değerlendirildi. Değerlendirme sonuçlarına göre, tüm parametrelerde 1. grupta değişik oranlarda gelişmeler saptandı. 2. grupta ise anlamlı gelişmeler görülmedi. Çalışmanın sonunda hidroterapinin kalça OA tedavisinde etkin bir seçenek olduğu görüşüne varıldı.

Keywords : Kalça osteoartriti, hidroterapi, egzersiz.