Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 6

Adeziv Kapsülit Tedavisinde İyontoforez Yönteminin Etkinliği

Mintaze Kerem 1 ,Nuray Kırdı 1 ,Osman Başgöze 2
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Çalışmamız, adeziv kapsülitli olgularda iyontoforez uygulamasının etkin olup olmadığını araştırmak amacıyla, her biri 15 kişiden oluşan, üç grup altında toplam 45 olgu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Birinci gruptaki (I. grup) olgulara kalsiyum klorür (CaCl2) iyontoforezi ve KDD, ikinci gruptaki (II. grup) olgulara, sodyum klorür (NaCl) iyontoforezi ve KDD uygulaması yapılırken üçüncü gruptaki (III. grup) olgulara  ise yalnızca KDD uygulaması yapılmıştır. Tüm olgulara bu uygulamalardan sonra aynı egzersiz programı uygulanmış ve olgulara evde yapmak üzere ev programı verilmiştir. Araştırmamız, Hacettepe Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. Her üç gruptaki olgular, eklem hareketlerindeki limitasyonlar ve istirahatteki ağrı yönünden incelenmiştir. Uygulanan tedaviler omuz eklem hareketlerinin artırılması ve ağrının azaltılması açısından, her üç grupta da etkin olmasına karşın (p<0.05), CaCl2 ve NaCl iyontoforezi, KDD ve egzersiz uygulamaları, yalnızca KDD ve egzersiz uygulamasına göre daha etkin bulunmuştur (p<0.05). Çalışmamızın sonucunda elde ettiğimiz verilerle, klasik fizik tedavi yöntemlerine ek olarak, günümüzde kullanımı gittikçe artan iyontoforez uygulamasının da kullanılabileceği ve olumlu sonuçlar elde edilebileceği görüşüne varılmıştır.

Keywords : Adeziv kapsülit, İyontoforez