Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2002 , Vol 48 , Num 1

Lise Öğrencilerinde Postür Analizi

Ferda Özdemir 1 ,Siranuş Kokino 2 ,Kaan Uzunca 3 ,Nurettin Taştekin 4 ,Galip Ekuklu 5 ,Şebnem Avcı 1
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
4 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
5 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne

Bedensel değişimin yaşandığı adolesan dönemdeki gençlerde, çeşitli nedenlerle oluşabilen kas-iskelet sistemi postür problemlerinin prevalansını bulmak amacıyla, Edirne merkezinde onbir liseyi kapsayan bir tarama planlandı. Tarama, 3709 öğrenci içinden örmekleme yöntemiyle seçilen 436 (218 E, 218K) öğrenci arasında yapıldı. Anamnez ve fizik muayene sonucu artmış dorsal kifoz  görünümü bulunan 71 (34 E (%47.9), 37 K (%52.1)) öğrenciden ön-arka ve yan omurga radyografileri istendi. Dorsal kifoz açısı Cobb metodu ile değerlendirildi. Çalışma grubunu oluşturan çocukların yaş ortalaması 16.22±0.75’dir (min. 14- maks.17 yaş). Çalışmamızda Cobb metoduna göre öğrencilerin kifoz açısı 14°-43° (ortalama 26.2°±7.9) arasındaydı. Öğrencilerden sadece 8’inde kifoz açısı 40°-43° tespit edildi ve gerekli tedaviler programlandı.Organik nedenlerle olmayan, çocuğun pubertede göğüs gelişimini kompanse etmek, ağır yük (çanta) taşımak, yanlış duruş ve oturuş gibi nedenlerle gelişen kifozun erken yaşta teşhis edilmesi tedavi olanağını arttırır. Eğer tanı ve tedavi erken yapılamazsa psikososyal sorunların oluşması kaçınılmazdır. Bu sonuçlar doğrultusunda okullardaki sağlık taramalarına daha fazla ağırlık verilmesi kanaatindeyiz.

Keywords : Okul taraması, kifoz artışı