Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 2

CASE REPORT

Hashimoto Tiroiditli ve Antropatili Bir Olgu Sunumu Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author

MISCELLANEOUS

Aksiller Diseksiyon ve Radyoterapi Uygulanan Olgularda Omuz Kısıtlılığı ve Lenfödem Gelişiminin Önlenmesinde Rehabilitasyonun Rolü Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Subakromial Sıkışma Sendromunda Manyetik Rezonans Görüntüleme Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Romatoid Artritte Ayak Deformiteleri Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Bel Ağrılı Olgularda Fonksiyonel Kısıtlılık ile Sonuç İlişkisinin Değerlendirilmesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarımızın Taburcu Olduktan Sonra Karşılaştıkları Sosyal ve Tıbbi Problemler Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Spinal Kord Yaralı Hastaları Besleyebiliyor muyuz? Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author İstanbul İlinde Özürlülük Oranı ve Özürlülerin Durumu Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Disk Hernilerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Etkinliği Turkish Abstract Abstract Full Text:PDF Similar Articles Mail to Author Diz Osteoartritinin Rehabilitasyonunda Nöromuskuler Elektrik Stimulasyon ve Ev Egzersiz Programının Kantitatif Kas Güçlendirilmesi ve Fonksiyonel İyileşme Yönünden Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author

EDITORIAL