Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 3

CASE REPORT

MISCELLANEOUS

HFI’nın (Hand Functional Index) Romatoid Elde Geçerliliğinin Araştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Bilek Kanalı Sendromunda Elektromyografi ve Magnetic Resonance Imaging ile Yapılan İncelemelerin Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Hemiplejik Hastalarda Sinir İleti Çalışmaları Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Karpal Tünel Sendromunun Tedavisinde İstirahat, İstirahat + Fizik Tedavi ve İstirahat + Lokal Steroid Enjeksiyonunun Etkinliği Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Üriner İnkontinansta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyo Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Romatizmal Hastalıkların Değerlendirilmesinde Kullanılan Fonksiyonel El Göstergeleri Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Kadınlarda Dizde ve Elde Osteoartrit Birlikteliği ve Predispozan Faktörlerin Etkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Hemiplejik Hastalarda Yürüme Rehabilitasyonunda Zaman-Uzak Değişkenleri Üzerine FES ve NMES'İN Etkilerinin Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Fizik Tedavi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Hipermobilite Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author