Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 3

Hemiplejik Hastalarda Sinir İleti Çalışmaları

Müfit Akyüz 1 ,İsmail Özduran 2 ,Füsun Güler Uysal 3 ,S. Çamoğlu 2 ,Aytül Çakcı 4
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
3 Fullcare Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul
4 Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Bu çalışma hemiplejik hastalarda sinir ileti çalışmaları yaparak plejik ve sağlam üst ekstremiteler arasındaki olası farkları ortaya koymak ve elektronörografik bulgularla klinik bulgular arasnıdaki ilişkiyi araştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya 50 hemiplejik hasta alınarak sağlam ve plejik üst ekstremitelerde median ve ulnar motor ve duyu ileti çalışmaları yapılmış, klinik olarak Brunnstrom ve Motrisity skorları ile motor düzey, Ashworth skala ile spastisite, ambulasyon v ehemiplejik demografik bilgiler değerlendirilmiştir. Elektronörografik çalışmalar sonucunda sağlam tarafla kıyaslandığında plejik tarafta bileşik kas aksiyon potansiyellerinde anlamlı küçülmeler saptanmış (ulnar için p<0.01, median için p<0.05) motorve duyu ileti hızlarında anlamlı fark saptanmamıştır. Sinir ileti bulgularıyla klinik bulgular arasnıda anlamlı ilişki bulunamamıştır.

Keywords : Hemipleji, Elektronörografi, Sinir İleti Hızı, Bileşik Kas Aksiyon Potansiyel