Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 3

Hemiplejik Hastalarda Yürüme Rehabilitasyonunda Zaman-Uzak Değişkenleri Üzerine FES ve NMES'İN Etkilerinin Karşılaştırılması

Arzu Özdinçler 1 ,Güzin Dilşen 2
1 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Çalışmamıza 40 hemiparatik olgu alındı. Hastalarımıza klinikte kolay uygulanabilir bir yürüme değerlendirme metodu olan "Yugoslav Stefan Enstitüsü Zaman-Uzaklık Değişkenleri Değerlendirmesi" kullandık. Hastalarımızı rastgele yöntemle 20 kişilik iki gruba bölerek birinci gruba Fonksiyonel Elektrik Stimulasyonu (FES), diğer gruba Nöromüsküler Elektrik Stimulasyonu (NMES) uygulaması yaptık. 20 seanslık tedavi öncesinde ve sonrasında yürüme değerlendirmesi yaparak FES ve NMES uygulamalarının yürüyüş zaman uzaklık değişkenleri üzerine yaptıkları gelişmeleri ve birbirlerine bir üstünlükleri olup olmadığını saptamaya çalıştık. Sonuçta her iki uygulamanın zamanı-uzaklık değişkenlerine tedavi sonrası olumlu katkısı olduğunu, ancak FES grubunda istatistiksel anlamlılık olarak daha fazla gelişme olduğunu saptadık.

Keywords : Hemipleji, yürüme, zaman-uzaklık değişkenleri, FES, NMES