Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 3

Üriner İnkontinansta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyo

Ayşe Karan 1 ,Nurten Eskiyurt 2 ,Nezihe Kızılkaya 3 ,Önay Yalçın 3
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

Üriner inkortinansın güncle tedavisinde cerrahi girişimlerden ziyade konservatif yaklaşımlar ön plandadır. Bu yaklaşımın avantajı riskin ve maliyetin az olmasıdır. Konservatif tedavinin en önemli kısmı egzersiz ve fizik tedavi yöntemleridir. Bu yöntemler, mesane eğitimi, pelvik taban egzersizleri, elektrik stimülasyonu ve "biofeedback"tir.

Keywords : İnkontinans, egzersiz, elektrik stimülasyonu