Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 2

İstanbul İlinde Özürlülük Oranı ve Özürlülerin Durumu

Hürriyet Yılmaz 1 ,Nur Kesiktaş 2 ,Berna Eren 3 ,Rıfat Köse 3
1 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Hastanesi, İstanbul
2 70. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3 İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul

Özürlülük prevalansını saptamak amacıyla, İstanbul ilinde nüfus yoğunluğuna göre randomize yöntem ile seçilen hanelerde yaşayanlarda DSÖ özürlülük formu ile özürlülük değerlendirmesi yaptık. Özürlülük nedenlerini, yaş, eğitim, sosyal seviye ve özürlülerin topluma katılımlarını araştırdık, özürlülük insidansını % 9.7 olarak saptadık, bunun % 33.3'ünü kronik iç organ hastalıklarının nedenolduğu özürlülük oluşturmaktaydı. Tüm özürlülerde eğitim ve sosyal seviye düşüktü ve özürlülerin ekonomik probleleri ve rehabilitasyona gereksinimleri öncelikle göze çarpıyordu. Araştırmamızınsonuçları ülkemizde sosyal rehabilitasyonun güçlendirilmesi ihtiyacına, özürlülerin eğitim ve mesleki rehabilitasyonuna verilmesi gereken öneme de işaret etmektedir.

Keywords : Özürlülük prevalansı, sosyal rehabilitasyo