Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 2

Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarımızın Taburcu Olduktan Sonra Karşılaştıkları Sosyal ve Tıbbi Problemler

Nil Çağlar Sayıner 1 ,Kadriye Çetinkaya 2 ,Meltem Esenyel 3 ,Berrin Gündüz 4
1 Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarımızın taburcu olduktan sonra karşılaştıkları sosyal ve tıbbi problemleri, bir anket form aracılığı ile araştırdık. Kliniğimizde 1993-1995 yılları arasında yatarak rehabilitasyon uygulanan 25 SKY'lı hasta kontrol için hastaneye çağrıldı. Hastaların 12 8% 48)'si hastaneye geldi. 7 8% 28)'si telefon ile anket formuna katıldı. 3 hasta Çeçenistan uyruklu idi. 3 (% 12) hasta ölmüştü.
Anket formu önceki ve şimdiki mesleki durum,yararlandığı sosyal kaynaklar, karşılaştıkları mimari engeller vs. gibi sosyal problemleri içermekteydi. Hastaneye gelebilen hastaların spinal yaralanma düzeyine ve Frankel seviyesine bakıldı. Gelişen komplikasyonlar araştırıldı.
Sonuç olarak, yaş ortalaması 32,4 yıl olan hastalarımızın spinal yaralanma bölgeleri 10 (% 40)'u servikal, 11 8% 44)'i torakal, 4 (% 16)'ü lomber bölge şeklindeydi. Hastalıktan önce çalışan 14 (% 63.6) hastanın 1 (% 5)'i tekrar eski işine dönerken, 10 (% 52.6) hastanın işsiz kaldığını saptadık. Hastaların % 63.4'ü sosyal yardım kaynaklarından yararlanmıyordu. Bakınları eşi tarafından sağlanan hasta oranı % 52 idi. Dışarıda karşılaşılan mimari engeller sorusuna en sık verilen cevap tuvalet ve asansör şeklindeydi. Evlerinde değişiklik yapabilen 3 hasta 8% 13.6) vardı. Tekerlekli iskemle temin edebilen hasta oranı % 63'tü. Hastanede yattıkları sürecehastalarda en sık görülen üriner infeksiyon etkeni Staphlococcus Aureus (% 21) ve Enterobacter (% 21) idi. Hastalarda en sık gelişen komplikasyonların ağrı 8% 27), spastisite 8% 27) ve psikolojik sorunlar (% 27) şeklinde olduğunu saptadık.

Keywords : Spinal Kord yaralanmalı hasta, sosyal ve tıbbi problemler, taburculuk sonrası takip.