Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 2

Romatoid Artritte Ayak Deformiteleri

Belma Füsun Köseoğlu 1 ,Çiğdem Ertürk 2 ,Esma Ceceli 3 ,Belgin Karaoğlan 4 ,Rezan Yorgancıoğlu 5
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 S.B. Ankara Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

Romatoid Artritte 8RA) ilk semptomlar hastaların ancak % 16-20'sinde ayaklarda görülürken, hastalığın gidişi boyunca ayak tutulumu % 90'ına ulaşmaktadır. Başlangıç olarak el ve ayak tutulumu insidansı yaklaşık olarak eşit olmasına rağmen romatoid elin deformiteleri daha iyi bilinmekte ve daha kolaytanınmaktadır.
Bu çalışmada romatoid ayakta ne tür deformitelerin görüldüğünü ve bu deformitelerin görülme sıklığını, hastalık süresi, hastalık aktivitesi ve fonksiyonelevresiyle ilişkisini araştırmayı amaçladık.
Bu amaçla Ara kriterlerine göre RA tanısı almış 42 hasta çalışmaya alınarak, lokomotor sistem muayeneleri ile birlikte yük verilerek çekilen ön-arka ve yan ayak grafileri değerlendirildi. Sonuçlar yaş-cinsiyet uygun 35 kişilik kontrol grubuyla karşılaştırıldı. RA grubunda sıklık sırasına göre halluks valgus 8% 53.5), pes planus 8% 43), çekiç parmak 8% 32), fibular deviasyon ve subluksasyon 8% 28.5), pençe parmak 8% 15.4) deformiteleri saptandı. Bu deformitelerin hastalık süresi ve aktivitesiyle korelasyon göstermediği (p>0.05), hastalığın fonksiyonel evresiyle pozitifkorelasyon gösterdiği (p<0.05) saptandı. RA'de ayak deformitelerinin sık görüldüğü bu deformitelerin tanınmasının hastalığın erken teşhisindeyardımcı olacağı ve bu deformitelere ortotik önlemlerle erken müdahalenin uygun ve gerekli olduğu sonucuna varıldı.

Keywords : Romatoid Artrit, Ayak deformiteleri.