Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 2

Diz Osteoartritinde İntra-Artiküler Sodyum-Hyalüronat Tedavisinin Çift-Kör Kontrollü Çalışması: Ön Çalışma

Belgin Karaoğlan 1 ,Öznur Öken 2 ,Belma Füsun Köseoğlu 2 ,Hatice Rana Erdem 3 ,Rezan Yorgancıoğlu 4
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
4 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

Sinovyal sıvı içeriğinde bulunan hyaluronik asit (HA), viskoziteyi sağlayan önemli bir faktördür ve osteoartritteki (OA) sinovyal sıvıda HA düzeylerinin azalması, sinovyal sıvının fizyolojik protektif fonksiyonlarını önemli derecede azaltır. Bu fonksiyonları restore etmek için osteoartrit tedavisinde son 20 yıldır çeşitli HA preparatları kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, diz OA'inin tedavisinde intra-artiküler sodyum hyaluronat (NHA)'ın etkinlik ve tolerabilitesini plasebo ile karşılaştırmaktı.
American Collage of Rheumatology 8ACR) diz OA klasifikasyon kriterlerine uygun 45 hasta (yaş ort. 55.49+6.94, 36 kadın ve 9 erkek) çalışmaya alındı. Hastalar 2 gruba ayrılarak 1. gruptaki 30 hastanın her iki dizine NaHa 15 mg/ml (Orthovisc amp 2 ml) ve 15 hastadan oluşan plasebo grubuna 2 ml serum fizyolojik, 3 hafta süreyle haftada 1 kez olmak üzere intra-artiküler uygulandı. Hastalar tedaviden önce ve tedavi sonrası 3. ve 6. haftadalarda klinik olarak değerlendirildi. Klinik değerlendirmede, standart 10 cm'lik VAS'la spontan ağrı, gece ağrısı, istirahatte ağrı, hareketle ağrı, basamakla ağrı ve diz ROM'ları ile 15 m. yürüme zamanı ölçüldü. Ayrıca Lequesne diz OA şiddet indexi ile ağrı/rahatsızlık, maksimum yürüme mesafesi ve günlük yaşam aktiviteleri değerlendirildi. Radyografik olarak, AP ve lateral diz grafileri Kellgren-Lawrence sistemine göre derecelendirildi. Orthovisc grubunda spontan ağrı, gece ağrısı, istirahatte ağrı, hareketle ağrı, basamakla ağrı ve Lequesne diz OA şiddet indeksinde istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı (p<0.05). Plasebo grubunda ise sadee Lequesne'nin günlük yaşam aktiviteleri skorlarında minimal düzelme gözlendi.

Keywords : Osteoartrit, Hyaluronik Asit