Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1998 , Vol 1 , Num 2

Hashimoto Tiroiditli ve Antropatili Bir Olgu Sunumu

Hüseyin Demir 1 ,Ayla Kalkan 1 ,Kürşat Ünlühızarcı 2 ,Yasemin Tacettin Şigan 1 ,Mehmet Kırnap 3 ,Yavuz Özügül 1
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı, Kayseri
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kayseri

Bazı romatizmal hastalıklar ile endokrin hastalıklar arasındaki ilişki eskiden beri bilinmekle birlikte, son zamanlardaki çalışmalarda oldukça önemli bir yer tutar. Hashimoto tiroiditi ve hipotiroidizmde bazı romatizmal sendromlar gelişmektedir. Hipotiroidizmde görülen artropati, sinovyal sıvı hyaluronik asit miktarının artmasına bağlı gelişen hipervizkosite nedeniyle gelişmektedir. Hashimoto tiroiditinde gelişen romatizmal sendromlar ise çoğunlukla fibrositi andırır.
Hastanemizde 6 aydır olan romatizmal şikayetlerle başvuran bayan bir hastada değişik eklemlerinde artralji ve el eklemlerinde artritleri mevcuttu. Romatizmal bir hastalığı saptanamayan hastaya, antimikrozomal antikor pozitifliği ve primer hipotiroidi saptanması nedeniyle Hashimoto tiroiditi tanısı kondu ve aspirin + L - tiroksin tedavisi başlndı.
Biz de, romatizmal hastalıklar ile endokrinopatiler ve özellikle tiroid hastalıklar arasındaki ilişkiyi vurgulamak amacıyla bu olguyu sunduk.

Keywords : Artropati, Hipotiroidizm, Hashimoto tiroiditi.