Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 4

MISCELLANEOUS

Ultrasonla Kalkaneus Ölçümlerinde Hangi Referans Değerlerini Kullanmalıyız? Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Van İli Merkez İlköğretim Okullarında Skolyoz Taraması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Sağlıklı Olgularda El Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde İki Fonksiyonel Testin Geçerliliği Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Fibromyaljinin Tedavisinde Amitriptilin ve Ketoprofen Birlikte Kullanımının Etkinliği Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Lomber Disk Hernili Olgularda, Cerrahi Tedavinin Dejeneratif Süreç Gelişimi Üzerine Olası Etkileri Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Vertebromedüller Yaralanmalarda Sınıflama ve Prognoz Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Omurilik Yaralanmalı Hastalarda Uzun Dönemde Fiziksel ve Sosyal Durum Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Anksiyete ve Depresyo Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Temel Biyostatistik Kavramlar - II- Uygun Hipotez Test Seçimi - Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Postmenopozal Osteoporozda Serum Magnezyum, Çinko Düzeyleri ve Kalsitonin Kullanımı Sonrası Bu Eser Elementlerdeki Değişimler Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author