Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 4

Van İli Merkez İlköğretim Okullarında Skolyoz Taraması

Burhan Adak 1 ,M. Şerif Ören 2 ,İbrahim Tekeoğlu 3 ,Aygül Arslan 1
1 Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Va
2 Van 100. Yıl Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Va
3 Department of Pysical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey

Skolyoz prevalansını saptamak amacıyla Van merkezinde bulunan 10 ilköğretim okulunda 7-15 yaş grubundaki öğrencilerde tarama yapıldı. Tarama yapılan okullarda bulunan 11983 öğrencinin 3810'u kız (% 31.80), 8173'ü erkekti (% 68.20). Eğilme testi olumlu olan 235 öğrencinin anteroposterior spinal radyografileri Cobb metodu ile değerlendirildi. 74 öğrenciye skolyoztanısı kondu (% 0.61). 8173 erkek öğrenciden 45'i (% 0.5), 3810 kız öğrenciden 29'unda (% 0.7) skolyoz görüldü. Kız öğrencilerin sayısının daha az olmasına karşılık, skolyoz görülme oranı erkek öğrencilere göre daha fazla idi (p<0.05). Cobb metoduna göre öğrencilerin skolyoz açıları 5 ile 23 arasındaydı. Saptamış olduğumuz skolyoz olgularının tanıları çoğunlukla ilk kez taramamız sırasında konuldu.

Keywords : Skolyoz, Van il merkezi, Cobb metodu