Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 4

Vertebromedüller Yaralanmalarda Sınıflama ve Prognoz

Belgin Erhan 1
1 İstanbul Fiziksel Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye

Vertebromedüller yaralanmalar günümüzde hekimliğin bu denli gelişmiş olmasına karşın halen pek çok bakımdan çaresizliğimizin süre geldiği bir olgu grubunu oluşturmaktadır. Lezyonun ağırlığı ve yaygınlığınıntanımlanması olguya uygulanacaktedavinin belirlenmesi, gelişebilecekkomplikasyonlarıntahmin edilmesi, uzun dönemde elde edilebilecek sonuçların saptanması gibi hayati önem taşıyan konularda yardımcı olacaktır. Bu nedenle geliştirilmiş olan sınıflamalar ilgililiteratür ışığında gözden geçirilmiş ve yaygın olarak tartışılan bazı konular irdelenmiştir.

Keywords : Sınıflama, prognoz, vertebromedüller yaralanma