Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 4

Sağlıklı Olgularda El Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde İki Fonksiyonel Testin Geçerliliği

Hanifegül Taşkıran 1 ,Ali Kitiş 2 ,Erdoğan Kavlak 1
1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli, Türkiye

Valpar Üst Ekstremite Hareket Açısı Çalışma Örneği küp biçiminde bir kutuya uzanma ve bu kutu üzerindeki deliklere uygun ölçülerdeki vida ve somunları kutuya yerleştirme yeteneğini değerlendirir. Purdue Pegboard Testi montaj, paketleme ve makine tamiri gibi meslekleri yapmak için işçilerin sahip olmaları gereken becerikliliği sağlıklı kişilerde fonksiyonel testlerin geçerliliğini belirlemekti. Bir el yaralanması veya hastalığı geçirmemiş 158 sağlıklı olgu çalışmamıza alınarak değerlendirilmiştir. Erkek olğularda yaş ile Valpar Üst Ekstremite Hareket Açısı Çalışma Örneği'nin üç alt testi, meslek ile Valpar Üst Ekstremite Hareket Açısı Çalışma Örneği iki alt testi ve çalışma süresi ile Valpar Üst Ekstremite Hareket Açısı cinsiyet, meslek, dominant el ve çalışma süresi ile herhangi bir ilişkiye rastlanamamıştır. Kadın olgularda, yaş ve çalışma süresi ile purdue Pegboard Testi'nin farklı iki alt testi arasında ilişkiye rastlanmıştır. Meslerler arasında ise sadece Valpar Üst Ekstremite Hareket Açısı Çalışma Örneği'nin dört alt testinde gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur. Literatürde her iki test için de geniş sağlıkıl ve çalışan olgu gruplarında elde edilmiş değerleri bulmak mümkündür.

Keywords : Fonksiyonel Değerlendirme, Valpar Üst Ekstremite Hareket Açısı Çalışma Örneği, Purdue Pegboard Testi.