Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 4

Temel Biyostatistik Kavramlar - II- Uygun Hipotez Test Seçimi -

Merih Eryavuz 1 ,Şafak Şahir Karamehmetoğlu 2 ,İlhan Karacan 3 ,Halil Koyuncu 4
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3 Serbest Fiziyatrist
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

İstatistik analizlerde, parametriktestler tercih edilir. Çünkü bu testler, non parametriktestlere göre daha güçlü ve güvenilir niteliktedir. Kraşılaştırılan gruplarda, verilen "normal dağılıma" uyuyorsa, parametriktestler uygulanabilir.Eğer, değişken sürekli ve denek sayısı fazlaise, bu değişkene ait dağılım, normal dağılıma uyabilir. Bazıdurumlarda normal dağılım eğrilerininbirbirine benzerliği (varyans homojenliği) de önem kazanır. Denek sayısı yetersizise, varyanslar homojen değilse, veriler yapay nicelik (skor, vs) taşıyorsa parametrik olmayan testler seçilemlidir. Bu testler, nitel ve nicel değerlerin yargılanmalarında kullanılır. Kullanım alanı daha geniş olmasına rağmen güvenilirlikleri daha azdır.

Keywords : Hipotez testi, seçim