Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 1999 , Vol 2 , Num 4

Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Anksiyete ve Depresyo

Gülçin Gülşen Demirel 1 ,Hürriyet Yılmaz 2 ,Şadiye Hacıalioğlu 3
1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Hastanesi, İstanbul
3 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul

Spinal kord yaralanmasını takiben hastalarda çoğunlukla anksiyete ve depresyon gibi psikolojik bozukluklar görülmektedir. Bu çalışmada amacımız spinal kord yaralanmalı (SKY) hastalarda anksiyete ve depresyon varlığını araştırmak ve bunların oluşumunu kontrol eden faktörleri değerlendirmekti. Bu amaçla 25 SKY hasta çalışmaya alındı. Hastaların 5 52 sinde anksiyete, % 61 inde depresyon saptandı. Komplet yaralanmalı ve kuadriplejikler anksiyete ve depresyona daha eğilimliyldi (p<0.001). Yalnız yaşayan ve boşanmış hastalarda depresyon daha fazlaydı (p<0.05). Depresyonsuz hastalarda FIM skorları daha yüksekti. Ağrı, spastisite, bası yarası, miyozitis ossifikans gibi ciddi komplikasyonu bulunanhastalar daha fazla depresyon ve anksiyeteye sahipti (p<0.001). Dahaaz sosyal desteğe sahip ve fonksiyonel açıdanbağımlı hastalar psikolojik problemlere daha yatkındı. 

Keywords : Spinal kord yaralanması, psikolojik durum, anksiyete, depresyo