Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

CASE REPORT

MISCELLANEOUS

Diz Osteoartriti Olgularında Konsantrik Kuadriseps-Hamstring ve Konsantrik-Eksantrik Kuadriseps İzokinetik Egzersiz Programlarının Ağrı, Fonksiyonel Kapasite ve Kuadriseps Gücüne Etkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Ankilozan Spondilitte Fizik Tedavi Ajanlarının Yaşam Kalitesi ve Emosyonel Durum Üzerine Etkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Parsiyel Supraspinatus Tendon Rüptürü Olan Subakromiyal Sıkışma Sendromlu Hastalarda Düşük Doz Lazer Tedavisinin Etkinliği Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Kronik Boyun Ağrısında Akupunkturun Etkinliği Ön Çalışma Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Gonartrozlu Hastaların Tedavisinde İntraartiküler Hyaluronik Asit ve Rofekoksib Etkinliğinin Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Romatoid Artrit ve Osteoartrit Hastalarında Laboratuvar Parametrelerinin Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Ortopedik Engelliler için Mimari Düzenlemeler Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Posthemiplejik Distoni Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Bir Olgu Nedeniyle Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromuna Yatkınlık Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author

EDITORIAL