Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 5

CASE REPORT

MISCELLANEOUS

Fabrika Çalışanlarında Bel Ağrısı Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Kronik Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Lumbopelvik Stabilizasyon Egzersiz Eğitiminin Etkinliği Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Serebrovasküler Olay Sonrası Hemipleji Gelişen Hastalarda Sempatik Deri Yanıtları Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Omurilik Yaralanması Sonrası Üriner Komplikasyonlar Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Evaluation of Pulmonary Functions, Respiratory Muscles and Phrenic Nerve Conduction in C3-C4 Discopathies Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author The Relation of Serum Levels of Muscle Enzymes with Clinical Findings in Rheumatoid Arthritis Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Selim Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tanılı Hastalarda Partikülü Yeniden Yerleştirici Manevraya Habitüasyon Egzersizi İlave Etmenin Tedavi Etkinliği ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Spinal Kord Lezyonlu Olgularda Nörojen Barsak Disfonksiyonu Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Comparison of Cryotherapy with Superficial Thermotherapy in Patients with Cervical Spondylosis Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author