Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 5

Multipl Miyelom ve Spinal Tutulum: Olgu Sunumu

Bilge Çakır 1 ,Hakan Tuna 2 ,Mustafa Yıldız 3 ,Siranuş Kokino 2
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Multipl miyelom plazma hücrelerinin  immatürite düzeyleri farklı olan atipik formlarının kemiği çoğul ya da yaygın tutması şeklinde karşımıza çıkan malign bir tümördür. En sık klinik semptom olan kemik ağrısı genellikle vertebradan kaynaklanır, çoğunlukla  lokalize edilemez. Başlangıçta selim spinal hastalık düşünülerek multipl myeloma tanısı gecikmiş bel ve sırt ağrısı olan üç olgu bu çalışmada sunularak literatür gözden geçirildi. 

Keywords : Multipl miyelom, spinal tutulum , tanı.