Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 4

CASE REPORT

MISCELLANEOUS

Rehabilitasyon Programındaki Evli Paraplejik Hastaların Aile İşlevleri Yönünden İncelenmesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author İnmeli Hastalarda Farklı Süreli Soğuk ve Sıcak Paket Uygulamalarının El Bilek Fleksör Spastisitesine Etkisinin İzokinetik Yöntemle Belirlenmesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Yatarak Tedavi Gören Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastalarında Psikotrop İlaçların Kullanımı Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Vertigosu Olan ve Olmayan Olgularda Servikal Dejeneratif Değişikliklerin Vertebral Arter Kan Akımı Üzerine Etkileri Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Lomber Disk Hastalıklarında Genetik Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author