Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 4

Kayan Kosta Sendromu: Olgu Sunumu

Kenan AKGÜN 1 ,İlknur Aktaş 2 ,İmdat Özkul 3
1 Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Özel ROMATEM FizikTedavi ve Rehabilitasyon Özel Dal Merkezi, İstanbul

Kayan kosta sendromu (KKS) göğüs ve karın ağrısının az bilinen bir nedenidir. Bu sendrom 8. 9.ve 10. kostaların medial fibröz yapışma yerlerinin yetersizliği veya rüptür olduğunda bu kostaların kıkırdak uçlarının yukarıya kayması ve interkostal sinirin sıkışması ile oluşur. Bu yazıda göğüs ağrısı olan kayan kosta sendromlu bir olgu sunularak, ilgili literatür gözden geçirildi.

Keywords : Kayan kosta, göğüs ağrısı, karın ağrısı