Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 4

İnmeli Hastalarda Farklı Süreli Soğuk ve Sıcak Paket Uygulamalarının El Bilek Fleksör Spastisitesine Etkisinin İzokinetik Yöntemle Belirlenmesi

Dilek Karakuş 1 ,Murat Ersöz 2 ,Belgin Karaoğlan 3 ,Sibel Özbudak Demir 1
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Spastisite, inmeli olgularda sıklıkla fonksiyonu ve bağımsızlığı olumsuz etkiler ve kontraktürler gibi sekonder komplikasyonlara neden olabilir. Soğuk ve sıcak paket uygulamaları spastisiteyi azaltmak için yaygın olarak kullanılmaktadır, ancak etkinlik ve optimum süre tartışmalıdır. Bu çalışmada farklı süreli soğuk ve sıcak paket uygulamalarının inmeli hastalardaki el bilek fleksör spastisitesine etkisi araştırıldı. El bileğinde fleksör spastisitesi olan 16 inmeli hastada (ortalama yaş: 58.2±9.7 yıl) izokinetik dinamometre kullanılarak 60 ve 120 derece/sn’lik açısal hızlarda uygulanan pasif el bilek ekstansiyonuna direnç ölçüldü. Birinci gün yapılan bazal değerlendirmenin ardından izleyen dört günde sırasıyla 10, 15, 20 dakika soğuk ve 20 dakika sıcak paket uygulamalarını takiben ölçümler yapıldı. Onbeş ve 20 dakika soğuk uygulamaların ardından gözlenen maksimal tork değerlerinde hafif artışlar gözlenmesine karşın 60 derece/sn’lik açısal hızda (sırasıyla 3.7±0.9, 3.7±1.0, 4.0±1.2, 3.9±1.1, 3.7±0.9 Nm) (p=0.311) ve 120 derece/sn’lik açısal hızda (sırasıyla 3.6±0.9, 3.8±1.0, 4.0±1.2, 3.9±1.2, 3.9±0.9 Nm) (p=0.314), ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Bu çalışmada 20 dakikaya kadar soğuk ve sıcak paket uygulamalarının inmeli olgularda el bilek fleksör spastisitesini azaltmadığı gözlendi. Farklı metodoloji, daha büyük ve farklı hasta gruplarında uzun uygulama süreleri ile yapılacak çalışmalar soğuk ve sıcak paket uygulamalarının spastisite tedavisinde etkinliğini belirlemede yararlı olacaktır

Keywords : İnme, spastisite, soğuk paket, sıcak paket, izokinetik dinamometre