Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 4

Sinovyal Kondromatozis: Olgu Sunumu

İmdat Özkul 1 ,İlknur Aktaş 2 ,Kenan AKGÜN 3
1 Özel ROMATEM FizikTedavi ve Rehabilitasyon Özel Dal Merkezi, İstanbul
2 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Sinovyal kondromatozis, serbest kıkırdak cisimciklerinin oluştuğu sinovyal membranda metaplazi ile karakterize selim bir artropatidir. Klinik gözlem, radyolojik değerlendirme ve patolojik tanı sinovyal kondromatozisin tanısında esastır. Bu yazıda sinovyal kondromatozisli bir olgu sunularak, literatür gözden geçirildi.

Keywords : Sinovyal kondromatozis, diz ağrısı, manyetik rezonans görüntüleme