Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 4

Lomber Disk Hastalıklarında Genetik

Saadet Aydıner 1 ,Konçuy Sivrioğlu 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Görükle, Bursa
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Bursa

Lomber disk hastalıkları bel ağrısının en sık görülen nedenlerinden biridir. Çevresel ve genetik risk etmenlerinin karşılıklı etkileşimi sonucu fiziksel yüklenmelere bağlı ortaya çıktığı düşünülmektedir.  Son yıllarda bu karmaşık patogenezi açıklamaya yönelik olarak giderek artan sayıda genetik çalışma yayınlanmaktadır. Bu yazıda lomber disk hastalıkları patogenezinde genetik etmenler ile ilgili çalışmalar derlenmiştir.

Keywords : Bel ağrısı, lomber disk hastalığı, genetik