Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 5

Spinal Kord Lezyonlu Olgularda Nörojen Barsak Disfonksiyonu

Papatya Togay 1 ,Alkan Öztürk 1 ,Yaprak Demir 2 ,Aykut F. Çelik 3
1 70. Yıl Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2 SB 70. Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Klinik, İstanbul
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Spinal Kord Lezyonu (SKL) sonucu gelişen barsak disfonksiyonu hastaların yaşam kalitelerini ciddi boyutta etkilemektedir. Bu çalışmada 2002-2003 yılları arasında merkezimizde rehabilite edilen 91 SKL’lı olgunun beslenme ve dışkılama alışkanlıkları sorgulandı. Lezyon düzeyine göre belirlenen üst ve alt motor nöron tipi barsağın özellikleri, boşaltım yöntemleri ve sorunları irdelendi.  Komplet ve inkomplet olguların dışkılama frekansları kıyaslandığında dışkılama süresi ve sıklığı komplet olgularda anlamlı olarak daha az bulundu. Dışkılama süresi üst motor nöron lezyonu olgularda alt motor nöron tipi barsağa göre anlamlı olarak uzundu . Dışkılama hissi, dışkı-gaz ayırımı yapabilme durumu alt motor nöron tipi barsağı olan olgularda  fazlaydı. Olguların barsak sorunları konusunda medikal ekip tarafından yeterince bilgilendirilmedikleri gözlendi

Keywords : Spinal Kord Yaralanması, Barsak Disfonksiyonu