Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Posthemiplejik Distoni

Rabia Koç 1 ,Bengi Öz 2 ,Rezzan Günaydın 3 ,Arzu On 4 ,Neşe Ölmez 5 ,Asuman Memiş 5
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
3 İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıph ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum
5 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

Posthemiplejik distoni serebrovasküler olayların nadir görülen bir komplikasyonudur. Hemipleji sonrasında geç başlangıçlı olarak ortaya çıkar ve unilateral istemsiz hareketler anormal postürler ile sonuçlanır. Posthemiplejik distonili hastalarda klinik özellikler ve tedavi yaklaşımları bir olgu sunumu ile özetlenmiştir. Olgumuzda uygulan medikal tedaviyle  distonik postürde  belirgin düzelme sağlanmış ve bu düzelme EMG kayıtlamalarıyla da desteklenmiştir. Posthemiplejik distoni tedavisi halen araştırmaya açık bir konudur.

Keywords : Posthemiplejik distoni, baklofe