Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Ortopedik Engelliler için Mimari Düzenlemeler

Ali Aydeniz 1 ,Ömer Faruk Şendur 2
1 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye

Ortopedik engelli kişiler toplumumuzda ve tüm dünyada azımsanmayacak oranda olmalarına karşın yapılarda engelli yurttaşlarımıza yönelik düzenlemeler yetersizdir. Bu nedenle kişiler toplum hizmetlerinde ve gündelik işlerinde ulaşılabilirlik konusunda zorlanmaktadır. Aşağıdaki yazıda bu kişilerin bağımsız birey olarak yaşamaları için gerekli olan yapısal düzenlemeler özetlenmiştir.

Keywords : Ortopedik engelli, mimari