Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Bir Olgu Nedeniyle Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromuna Yatkınlık

Emel Deniz 1 ,Nurdan Kotevoğlu 2 ,Sibel Mercan 3 ,Banu KURAN 4 ,Hasan Toktaş 5
1 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
3 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

Kompleks rejyonel ağrı sendromu (KRAS) trofik, duysal, motor, otonomik semptomlar ve yanıcı ağrı ile özellenen bir klinik tablodur. Başta travma olmak üzere pek çok etyolojik faktöre bağlı olarak gelişebilir. Travmaya maruz kalan ya da etyolojide rol oynayan  faktörlerin bulunduğu hastaların sadece bir kısmında KRAS gelişir. Hastamızda sağ üst ve alt ekstremitede ayrı ayrı geçirilmiş travmalar sonrası KRAS gelişmesi ve her potansiyel hastada KRAS gelişmemesi bu sendroma karşı bir yatkınlık akla getirebilir. Başta psikolojik disfonksiyonlar olmak üzere KRAS gelişiminde yatkınlığı tartışmak amacıyla iki ekstremitesinde tutulum olan bir olgu sunuyoruz

Keywords : Kompleks rejyonel ağrı sendromu, psikolojik disfonksiyon, yatkınlık