Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 6

Lomber Spinal Stenoz: Klinik ve Radyolojik Özellikler Arasındaki İlişki

Hasan Oğuz 1 ,Sibel Karaoğlu 1 ,Funda Levendoğlu 1
1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Konya

Amaç: Bu çalışma lomber spinal stenozun (LSS) kliniği ile radyolojik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapılmış prospektif bir çalışmadır. 
 

Metod: Çalışmaya nörojenik kladikasyo (NK) tanımlayan 30 LSS’li hasta ve 30 kontrol grubu alındı. Hastaların vücut kitle indeksi (VKİ), bel ve bacak ağrı süresi, yokuş çıkma ve inme ile ağrının ilişkisi, nörojenik kladikasyo süreleri kaydedildi. Ağrı şiddeti VAS, ağrının günlük yaşama etkisi Oswestry ağrı sorgulama formu ile değerlendirildi. Hasta ve kontrol grubundaki olguların fleksiyon ve ekstansiyon pozisyonunda Manyetik Rezonans (MR) görüntüleri alındı. 

 

Bulgular: VKİ yüksek olan hastaların, Oswestry ağrı sorgulama skalası skorunun ve bel ve bacak ağrı sürelerinin uzun olduğu görüldü (sırasıyla p=0.001, p=0.02 ve p=0.04). VKİ, VAS, Oswestry skoru yüksek, omurga uzunluğu kısa olan hastaların, yürüme süreleri kısa olarak bulundu (sırasıyla p=0.02, p=0.02, p=0.000 ve p=0.01). Hastalarda kontrollerle karşılaştırıldığında fleksiyon pozisyonundan ekstansiyona geçişte sadece L4-5 seviyesinde ligamentöz interfasetal çap ve lateral reses çapında anlamlı azalma tespit edildi (p<0.05). LSS’li hastaların çoğunda dural alan 100 mm2’nin altındaydı. 
 

Sonuç: Yüksek VKİ, kısa spinal kanal ve ciddi ağrısı olan hastaların yürüme mesafelerinin kısa olduğunu tespit ettik. LSS’li hastalarda MR’da bulunan patolojik bulguların fazlalığına rağmen radyolojik daralmanın derecesi ile klinik bulgular arasında ilişki saptanmadı.

 

Keywords : Lomber spinal stenoz, manyetik rezonans görüntüleme (MRG)