Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 1

CASE REPORT

MISCELLANEOUS

Glenohumeral Eklem İnstabilitesinin Patofizyolojisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Romatoid Artritli Hastalarda Ayakta Görülen Deformiteler ve Pedobarografik Değerlendirme Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Romatoid Artrit’li Hastalarda Transvers Ligament Tutulumu, Servikomedüller Açı Değişiklikleri ve Pannus Oluşumunun Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda El Bilek Boyutları, Klinik ve Elektrodiagnostik Özellikler Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Friedreich Ataksili Hastaların Genel Özellikleri ve Rehabilitasyon Sonuçları: Retrospektif Bir Çalışma Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author