Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 1

Akinetik Rijidite Sendromuna Bağlı Heterotopik Ossifikasyon: Bir Olgu Sunumu

Ferda Özdemir 1 ,Kaan Uzunca 2
1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne

Mental gerilik ve bipolar psikolojik bozukluğu bulunan, omuz, dirsek ve kalça eklemlerinde hareket  kısıtlılığı gelişen bir olguda bu kısıtlılık ayırıcı tanı açısından değerlendirildi. Olgumuzun mental retarde ve bipolar psikolojik bozukluğu olması ve nöroleptik tedavi kullanması, dolayısıyla akinetik rijidite sendromu (Nöroleptik ile ilişkili Parkinsonizm) sonucunda heterotopik ossifikasyon (HO) gelişimi tartışılacaktır. Gözlemlediğimiz klinik, elde ettiğimiz laboratuvar ve kemik sintigrafisi verilerine dayanarak omuz, dirsek ve kalçalardaki ağrı, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı nedeninin HO ile uyumlu olduğunu gördük. Olgumuzda yapılan kemik sintigrafisinde bu bölgelerdeki yoğun aktivite artışının rigidite ve immobilite sonucu gelişen HO’a bağlı olduğu ve ekstrapramidal bulgulara yönelik tedavi ile rigiditenin azaldığı, ancak ossifikasyona bağlı hareket kısıtlılığının ilk değerlerine göre azalmasına rağmen devam ettiği gözlemlendi. Omuz, dirsek ve kalça heterotopik ossifikasyonun sıklıkla geliştiği bölgeler olup, immobilizasyon sebebiyle oluşan periartiküler ossifikasyon hastamızdaki kliniğin nedenini açıklar nitelikteydi.

Keywords : Heterotopik ossifikasyon, akinetik rijidite sendromu