Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 1

Glenohumeral Eklem İnstabilitesinin Patofizyolojisi

Özlem El 1 ,Çiğdem Bircan 2
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

Glenohumeral eklem vücudumuzda hareketliliği en fazla olan eklemdir. Bu eklemin anatomik ve biomekanik özellikleri nedeniyle omuz instabilitesi toplumda özellikle de sporcularda yaygındır. Omuz instabilitesi terimi dislokasyon, subluksasyon ve laksiteyi de içeren bir hastalık spektrumunu anlatmaktadır. Son dekadlarda yapılan çalışmalarda glenohumeral eklem stabilitesini sağlayan yapılar ve rolleri aydınlatılmıştır. Bu derlemede omuz eklemi instabilitesinin patofizyolojik özellikleri normal omuz eklemi biomekaniğinden yola çıkılarak vurgulanacaktır.

Keywords : Glenohumeral eklem, instabilite, patofizyoloji