Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2003 , Vol 49 , Num 1

Romatoid Artrit’li Hastalarda Transvers Ligament Tutulumu, Servikomedüller Açı Değişiklikleri ve Pannus Oluşumunun Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Bedriye Mermerci Başkan 1 ,Zeki Okçu 2 ,Bülent Sakman 3 ,Nilgün Yıldırım 4 ,Deniz Cılız 3 ,Mirace Yasemin Karadeniz 5 ,Metin Yücel 6
1 Ankara Numune Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyodiyagnostik Kliniği, Ankara
4 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyodiyagnostik Bölümü, Ankara
5 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyodiyagnostik Bölümü, Ankara
6 Ankara Numune Araştırma ve Eğitim Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

Romatoid artritli hastalarda, servikal bölgedeki instabilitelerin en sık nedeni olan atlantoaksiyel eklem sublüksasyonu, transvers ligament kalınlaşması, pannus oluşumu, servikomedüller açı değişimi ve kord dura basısı şeklinde ortaya çıkan  servikal omurga tutulumu  sıklıkla izlenir. Çalışmamızda  bir anlamda risk grubu belirlenmesi amacıyla, 30 Romatoid artritli hastanın direkt grafi, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme bulguları ve bunların laboratuar ve klinik bulgularla olan birlikteliği araştırılmıştır. Sonuç olarak magnetik rezonans görüntüleme romatoid artritin servikal tutumunun değerlendirilmesinde diğer görüntüleme metodlarına üstün bulunmuştur,  ayrıca bazı laboratuvar verileri de magnetik rezonans görüntüleme ile saptanan patolojilerle anlamlı birliktelik göstermektedir.

Keywords : RA, BT, MRG, servikal tutulum