Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 2

MISCELLANEOUS

Postmenopozal Kadınlarda Serum Sitokin Değerleri ile Kemik Mineral Yoğunluğu ve Yapım-Yıkım Belirteçlerinin İlişkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Asimetrik Vücut Postürü ile Masseter Kası İstirahat Tonusu Elektromiyografisi Arasındaki İlişki Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Efficacy of Tramadol in Painful Knee Osteoarthritis Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Vertigoda Servikal Spondilartroz ve Vertebral Arter Kan Akımı Volümü İlişkisi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Postmenopozal Kadınlarda Obesite, İnsülin Düzeyi ve Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkiler Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Alt Ekstremite Amputasyonları ve Rehabilitasyonu Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Pediatrik Rehabilitasyonda Kullanılan Fonksiyonel Değerlendirme Metodları Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Cinsel Disfonksiyonun Psikiyatrik Boyutu Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author