Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 2

Vertigoda Servikal Spondilartroz ve Vertebral Arter Kan Akımı Volümü İlişkisi

Lale Cerrahoğlu 1 ,Zeliha Ünlü 2 ,Mustafa Cerrahoğlu 3 ,Mehmet Tuncay Duruöz 4 ,Asım Aslan 5
1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa
4 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Manisa
5 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Manisa

Vertigolu hastalarda servikal unkovertebral eklemlerdeki dejeneratif değişikliklerle vertebral arterlerdeki kan akım volümü arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. Olgular, KBB ve FTR polikliniklerine başvuran vertigo yakınmasıyla beraber servikal spondilozu olan hastalardan, vertebro baziler yetmezlik sendromu düşünülenler arasından rastgele seçildi. Servikal spondiloz 7. omur santralize edilerek çekilen anterio-posterior radyografilerde, servikal 2/dorsal 1 omurlar arasındaki sağ ve sol unkovertebral eklemlerdeki osteoartritik değişiklikler her düzeyde Kellgren ve Lawrence skorlamasına göre değerlendirildi. Sağ ve sol tarftaki değişikliklerin ayrı ayrı toplam skorları ve her ikisinin toplanmasıyla da global servikal osteoartritik dejenerasyon skoru elde edildi. Sağ ve sol vertebral arter kan akımları boyunun anatomik pozisyonunda Doppler ultrason yöntemiyle değerlendirildi. Vertigosu olan servikal spondilozlu hastalarda vertebral arter kan akım volümü ile servikal bölgedeki değişiklikler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Keywords : Servikal osteoartroz, vertebral arter yetmezlik sendromu, Doppler ultrasonografi, vertigo.