Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2001 , Vol 47 , Num 2

Alt Ekstremite Amputasyonları ve Rehabilitasyonu

Özlem El 1 ,Özlen Peker 2
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir

Alt ekstremite amputasyonları tüm amputasyon vakalarının %80-85’ini oluşturur. Periferik vasküler hastalıklar alt ekstremite amputasyonlarının en önemli nedenidir. Rehabilitasyon amputasyon geçiren kişilerin tekrar fonksiyonel hayata dönmeleri için çok önemlidir. Rehabilitasyon süreci preoperatif dönemde başlayıp ömür boyu devam eder. Bu makalede amputasyon vakalarına yaklaşımda temel prensipler, alt ekstremite amputasyonlarında protez uygulamaları ve rehabilitasyonu konusunda bilgi verilmektedir.

Keywords : Alt ekstremite, amputasyon, rehabilitasyo