Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 2

CASE REPORT

MISCELLANEOUS

Osteoartrit Tedavi Seçeneklerinin Maliyet Minimizasyonu Analizi ile Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Kronik Mekanik Bel ve Boyun Ağrılı Hastaların Özürlülük, Anksiyete ve Depresyon Açısından Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Komplet Lezyonlu (ASIA-A) Travmatik Spinal Kord Yaralı Bireylerde Kronik Dönemde Engellilik, Hayat Memnuniyeti ve Hayat Kalitesi Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Karpal Tünel Sendromunda Atel ve Atel ile Birlikte Fizik Tedavinin Etkinliğinin Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesinde Kantitatif Ultrasonografi ve Dual Enerji X-ışını Absorbsiyometrinin Karşılaştırılması Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author Gait Characteristics With and Without Shoes Turkish Abstract Abstract Similar Articles Mail to Author