Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 2

Spontan Spinal Subaraknoid Kanamaya Bağlı Olarak Gelişen Bel Ağrısı-Olgu Sunumu

Nil ÇAĞLAR 1 ,Erhan Emel 2 ,Meltem Esenyel 3
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Vakıf Gureba Eğitimve Araştırma Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul
3 SSK Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Spontan spinal subaraknoid kanamaya bağlı olarak gelişen bel ağrısı nadir olarak görülür. Kusma sonrası şiddetli bel ağrısı şikayetleri ile başvuran, verilen analjeziklere cevap vermeyen muayenede ense sertliği de bulunan hastamızdan ayırıcı tanı için lomber MR (Manyetik Rezonans) istendi. Lomber MR tetkikinde D10-L3 düzeylerinde spinal kord-konus medüllarisi çevreleyen, akut subaraknoid kanama ile uyumlu bulgular tespit edildi. İlgili bölümlerle konsültasyonu istenip, tedavisi düzenlenen, takibi yapılan bir hastamızı burada sunuyoruz

Keywords : Spinal subaraknoid hemoraji, bel ağrısı