Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2004 , Vol 50 , Num 2

Komplet Lezyonlu (ASIA-A) Travmatik Spinal Kord Yaralı Bireylerde Kronik Dönemde Engellilik, Hayat Memnuniyeti ve Hayat Kalitesi

Bilge Yılmaz 1 ,Salim Göktepe 2 ,Rıdvan Alaca 3 ,Kamil Yazıcıoğlu 4 ,Şükrü Gündüz 5
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
4 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
5 Gülhane Askeri Tıp AKademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Omurilik yaralanması, bireyin hayatının tüm boyutlarını et-kileyen önemli bir sakatlık nedenidir. Hayat kalitesi, benlik algısı ve hayat memnuniyeti üzerinde önemli etkileri vardır. Bu çalışma, ülkemiz şartları göz önüne alındığında travmatik komplet (ASIA-A) omurilik yaralı bireylerin hayat memnuniyetlerini ve hayat memnuniyetleri üzerindeki etken faktörleri araştırmak amacıyla yapıldı. Çalışmaya, yaralanma tarihinden itibaren 2 yıl ve daha fazla süre geçmiş olan, 18 yaşının üzerinde ve travmatik komplet (ASIA-A) spinal kord yaralanması bulunan 52 erkek (28.5 ± 8.7) ve 8 kadın (32.2 ± 4.6) hasta dahil edildi. Hastalar Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), SF-36 ve Craig Engellilik Değerlendirme ve Raporlama Tekniği (CHART) ile değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda; hastaların hayat memnuniyetinin, Kısa Form 36 (SF-36)’nın sosyal fonksiyon (p=0,01), fiziksel fonksiyon (p=0,03), emosyonel rol (p=0,003) ve mental komponentlerin özeti (p=0,007) alt testleri, FBÖ (p=0,049) ve CHART’ın iş (p=0,007) alt testleri ile istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon gösterdiği tespit edildi. Sonuç olarak; bu çalışma rehabilitasyon ekibinin temel misyonu olan hayat memnuniyeti ve travmatik spinal kord yaralı hastalardaki göstergelerine ışık tutmaktadır. Ancak daha çok sayıda ve inkompletleri de içerecek şekilde geniş gruplar ile çalışmak spinal kord yaralı hastaların hayat memnuniyetleri hakkında daha iyi bilgi edinilmesini sağlayacaktır.

Keywords : Spinal kord yaralanması, hayat memnuniyeti, engellilik, komplet lezyo